Tel: +31 (0)10 52 25 011 NL |   Fax: +31 (0)84 21 51 696 NL  skype afrika-online
English Nederlands
Home | Over Ons | Contact | Extra
Slideshow

Rondreizen naar Botswana

Geografie

Botswana ligt in zuidelijk Afrika ten noorden van Zuid-Afrika. Botswana grenst in het zuiden en zuidoosten aan Zuid-Afrika, in het noordoosten aan Zambia, in het oosten aan Zimbabwe en in het noorden en westen aan Namibië.
 
De oppervlakte van Botswana is bijna 600.000 vierkante kilometer. Botswana is daarmee ongeveer 16 keer zo groot als Nederland.
 
Een groot deel van het land bestaat uit de Kalahariwoestijn en de overblijfselen van een vroegere woestijn. Het landschap is erg afwisselend, variërend van de enorme oase die Okavangodelta heet tot vlakten in het oosten en rotsconcentraties in Tsodilo. Een enkele rivier kronkelt nog door het land. De bekendste zijn de Choberivier in het noordwesten en de Okavangorivier.
 
Klimaat
 
Botswana heeft een woestijnachtig klimaat. De winter (mei tot en met juli) is koud en droog. Vooral 's nachts en 's ochtends vroeg dalen de temperaturen flink. In de zomer (september tot april) is het heet. Dan kent Botswana veel regen en donderstormen. Zowel de dagen als de nachten zijn erg heet, tot boven de veertig graden.
 
Planten en dieren
 
Planten
De natuurlijke verdeling van de vegetatie in Botswana houdt sterk verband met het patroon van de regenval. Het grootste deel van het land bestaat uit savannen: Daar groeien struiken (zuidwest) en bomen en gras savannen(overige)
 
Kleine delen van Botswana zijn bebost. Acacia's en mopanes zijn de meest voorkomende boomsoorten. Echte bossen vind je alleen in het noorden, langs de oevers van de Choberivier.
 
Veel voorkomende struiken en bomen zijn: acacia, amandel, apenbroodboom, euphorbia, palm, teak en de welwitschia.
 
Dieren
Botswana is bekend om zijn grote diversiteit aan dieren. De meeste Afrikaanse wildsoorten zijn er te vinden, samen met andere diersoorten die het land eigen zijn. In vergelijking met de rest van Afrika is Botswana goed beschermd gebleven tegen stropers. Volgens de statistieken heeft het land 164 soorten zoogdieren, 157 soorten reptielen, tachtig soorten vissen, 550 soorten vogels en ontelbaar veel soorten insecten.
 
Bekende diersoorten zijn: aap, antilope, giraffe, leeuw, neushoorn, nijlpaard, olifant en de panter.
 
Geschiedenis
 
Botswana werd al duizenden jaren voor Christus door volkeren Khoi en San bewoond. In het Noord- Westen zijn sporen gevonden van zo'n 17.000 jaar B.C. Enige eeuwen later vestigden zich ook Bantu-sprekers in dit gebied. Rond 1200-1400 verspreidde een aantal machtige Sotho dynastieën zich vanuit de Transvaal. Deze Tswana (Central Sotho) dynastieën versterkten zich rond de 16e eeuw en organiseerden zich, rond de 19e eeuw, in staten. Gedurende de 17 e en 18 e eeuw werd het huidige Botswana bewoond door een voornamelijk Setswana sprekende bevolking. Vanaf begin 19 e eeuw bereikten ook Europeanen deze regio. Eind 19 e eeuw was Khama III (ook wel Khama de Grote) de meest vooraanstaande en belangrijkste inheemse leider met een machtig leger. Door aanhoudende dreiging van de Afrikaners uit Zuid-Afrika, versterkt door de ontdekking van goud in Botswana, zocht Khama III protectie bij de Britten. Hoewel Khama III enorme invloed bleef uitoefenen op het gebied en inlijving bij Zuid-Afrika wist te voortkomen, werd het land, toen nog Bechuanaland geheten, vanaf 1885 een Brits protectoraat.
 
In 1962 werd door een kleinzoon van Khama III, Seretse Khama, de Bechuanaland Democratic Party (BDP) opgericht. Al in de verkiezingen voorafgaand aan de onafhankelijkheid, in 1965, won de BDP de meeste stemmen en een jaar later werd Seretse Khama de eerste president van de onafhankelijke republiek Botswana. De BDP is tot op heden steeds de regerende partij in Botswana geweest. Na zijn dood in juli 1980, werd Khama opgevolgd door zijn vice-president Quett Ketumile Masire (later Sir Ketumile Masire). Masire, mede-oprichter van de BDP, bleef president tot april 1998 en werd opgevolgd door de toenmalige vice-president Festus Mogae, die na verkiezingen in 2004 herkozen werd als President.
 
Economie en Toerisme
 
Voor de onafhankelijkheid in 1966, behoorde Botswana tot de armste 20 landen ter wereld. De ontdekking en ontwikkeling van met name diamant vanaf begin jaren 70, zorgde voor een enorme economische groei. In de jaren tachtig was de economische groei van Botswana met ongeveer 10 procent per jaar een van de hoogste ter wereld. Halverwege de jaren 90 vormde de diamantenexport, samen met de uitvoer van koper en andere mineralen, 72,5% van de totale exportinkomsten. Het aandeel van landbouw in het BNP verminderde drastisch (tot 4,5% van het BNP in 1996), hoewel in deze sector nog steeds een relatief groot percentage van de beroepsbevolking emplooi vindt (25,7% in 1995).De economische groei heeft geleid tot verbetering van de infrastructuur en ontwikkeling van de industriessector en sociale diensten. Het eenzijdige karakter van de economische ontwikkelingen maakt Botswana echter ook kwetsbaar. Om niet afhankelijk te zijn van de mijnbouwsector alleen, dringt het IMF aan op economische diversificatie.
 
De werkloosheid blijft inmiddels een probleem vormen, onder meer door terugkerende mijnwerkers uit Zuid Afrika. Ook de inflatie is nog niet onder controle.
 
Bevolking
 
In Botswana wonen iets meer dan 1,5 miljoen mensen (2004).De bevolkingsdichtheid is erg laag en bedraagt nog geen 3 inwoners per vierkante kilometer.
 
De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt - 0,89%.(2004)
 
Geboortecijfer per 1000 inwoners is 24.71 (2004)
 
Sterftecijfer per 1000 inwoners is 33.63(2004)
 
De levensverwachting is 30,8 jaar. (mannen 31,0 en vrouwen 30,5 jaar (2004)
 
Alle hierboven genoemde cijfers kunnen snel en sterk wijzigen in verband met de aidsepidemie.
 
Bevolkingssamenstelling:
Tswana 79%,
Kalanga 11%,
Basarwa 3%,
Overigen waaronder Kgalagadi en blanken 7%

 
Taal
 
Engels is de officiële taal van Botswana. Verder worden er inheemse talen gesproken zoals, Setswana, Kalanga en Herero.
 
Godsdienst
 
De grote meerderheid van de bevolking van Botswana hangt inheemse godsdiensten aan Verder zijn er christenen (± 30%) en een kleine minderheid islamieten.
 
Samenleving
 
Staatsinrichting
Botswana is een parlementaire democratie. Sinds de onafhankelijkheid in 1966 ligt de wetgevende macht bij het parlement, dat bestaat uit de Nationale Vergadering (57 gekozen leden), president, voorzitter, procureur-generaal en vier afgevaardigden van de president. De Nationale Vergadering wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door middel van vrije verkiezingen. De uitvoerende macht ligt bij de president die wordt gekozen door de Nationale Vergadering. Amendementen behoeven een twee derde meerderheid in het parlement om als wet te kunnen worden aangenomen. Over zeer ingrijpende aanpassingen zoals verandering in de lengte van de regeerperiode van het parlement, wordt met behulp van een referendum besloten. In oktober 1997 vond voor het eerst een referendum plaats met als resultaat dat de stemgerechtigde leeftijd werd verlaagd naar van 21 naar 18 jaar.
 
Politiek
De politieke situatie in Botswana kan stabiel en democratisch genoemd worden. Botswana's binnenlands politieke toneel bleef ook het afgelopen jaar in essentie ongewijzigd, met een sterke regeringspartij "Botswana Democratic Party" (BDP). De oppositie is onderling verdeeld in de "Botswana National Front", de " Botswana Congress Party", de "Botswana Alliance Movement" en de "Botswana People's Party". Deze verhoudingen werden bevestigd in de algemene verkiezingen van 30 oktober 2004.
 
Nationale prioriteiten van de regering zijn economische diversificatie, bevordering van buitenlandse investeringen, bevorderingen van export, bestrijding van de HIV/AIDS pandemie, de noodlijdende landbouw en toerisme en natuurbeheer. Ook het creëren van nieuwe banen en hervorming van het overheidsapparaat zijn belangrijke aandachtspunten.
 
Bron: landenweb.nl
Top